17.11.2012, Ivo Schot

Klaag de Staat aan!

Wij willen actie is het nieuwe duurzame pleidooi van Urgenda. De regering komt al jarenlang zijn afspraken niet na op het gebied van klimaat. Daarom heeft Urgenda de Staat een brief geschreven waarin wordt gepleit voor een beleidsverandering. Mochten Rutte en zijn kornuiten hier geen gehoor aan geven dan stapt Urgenda naar de rechter. Er is een website opgericht waar mensen hun steun kunnen betuigen voor deze zaak. Ook geeft Urgenda mensen de ruimte om zelf ideeën aan te dragen. Om de zaak verder te onderbouwen zal Urgenda gebruik maken van beweringen van gerenommeerde wetenschappers op het gebied van klimaatsverandering. Dr. James E. Hansen is hier een goed voorbeeld van. Afgelopen donderdag werd hij in het format van het populaire programma collegetour geïnterviewd. De Urgenda Collegetour vond plaats in het academie gebouw van Utrecht. Negen-en-negentig studenten en ik waren hierbij aanwezig.

Tipping Point

De Amerikaanse wetenschapper Dr. Hansen staat bekend om zijn onderzoek naar klimaatverandering. Zijn bevindingen doen hem geloven dat de wereld momenteel een rampkoers vaart. Het verhaal is in principe bekend. De aarde warmt op door het toedoen van de mens. Het probleem is dat we een tipping point hebben bereikt. In de toekomst zal de Noordpool in de zomer helemaal smelten. Deze tipping point is nog omkeerbaar. Mochten wij in staat zijn onze CO2 uitstoot terug te dringen kan tegen het eind van deze eeuw de Noordpool weer helemaal terug zijn. Echter zouden we ons meer zorgen moeten maken om de onomkeerbare tipping point. Wanneer al het landijs op Groenland smelt kan de dynamiek van de hele aarde ontregeld worden. Ook is er een grote kans dat in de toekomst twintig tot vijftig procent van alle diersoorten op aarde uitsterft. Ook dit is een onomkeerbare tipping point. Daarnaast praat Dr. Hansen over de risico’s voor de kustlijnen over de gehele wereld. Met de stijging van de zeespiegel lopen steeds meer steden het risico om onder water te lopen. Naast de tragedie van zo’n scenario, is de economische schade hiervan niet te overzien.

 Belasting op CO2

Dr. Hansen gelooft in een belasting op CO2 die langzaam stijgt over de jaren. Zodra mensen een echte prijs voor CO2 gaan betalen, een prijs die gebaseerd is op de schade die het aanricht, zal het CO2 verbruik verminderen. Zolang het relatief goedkoop is om fossiele brandstoffen te gebruiken, zal de mensheid de laatste druppel olie uit de aarde zuigen en verbranden. Echter als het uitstoten van CO2 onbetaalbaar word gemaakt ontstaat er een drijfveer om alternatieven te vinden. De markt zal dan uiteindelijk bepalen wat het beste alternatief is. Geen subsidies op windmolens of zonne-energie! Op die manier haal je de keuze weg bij het publiek. Bovendien bestaan er misschien betere alternatieven. Elke vraag die aan Dr. Hansen gesteld werd over een oplossing van het probleem boog hij om naar dit antwoord. Hij leek heilig overtuigd van de ernst van het probleem. Ook leek hij heilig overtuigd van deze oplossing. Het enige waar hij geen antwoord op had, was hoe we dit voor elkaar zouden moeten krijgen.
Hoe krijgen we een land, unie, of laat staan de wereld zo ver om een hoge belasting op fossiele brandstoffen te gaan heffen? Zeker in een wereld waar de positie en de macht van oliemaatschappijen zo groot is.

 Preken voor eigen parochie

Dit belicht ook het probleem van de klimaatbeweging. Een gesprek met een bekende klimaatwetenschapper is leuk en leerzaam, Maar uiteindelijk was het niet meer dan preken voor de eigen parochie. De zaal zat vol met mensen die het probleem herkennen, ervaren en er iets aan willen doen. Als Dr. Hansen zegt dat de poolkappen smelten zeggen wij amen. Mocht de Urgenda Collegetour terugkomen dan zou ik het leuk vinden als er iemand wordt uitgenodigd met andere ideeën. Iemand met een kritische visie op de klimaatideologie. Niet omdat ik er zelf niet achter sta, maar omdat er dan echt discussie ontstaat. Dit is ook de reden dat het initiatief van Urgenda om de staat aan te klagen zo goed is. Het is tegendraads en het zal de aandacht trekken. Hopelijk komt de discussie dan op een constructieve manier terecht in het publieke debat. Mensen worden door de politiek niet uitgedaagd om over hun eigen toekomst na te denken. Ze worden uitgedaagd om zich druk te maken over geld. Want de toekomst draait om hoeveel we kunnen kopen over aan aantal maanden. Dus ik zeg: klaag de Staat aan! Wat het zal brengen kan zelfs Dr. Hansen niet voorspellen. Ik hoop dat het de discussie weg haalt bij de mensen die achter de verandering staan, zodat deze belandt bij het hele Nederlandse volk.

 

schrijf reactie >
voornaam
e-mail
reactie
* alle velden zijn verplicht
Vul hieronder de cijfers en letters uit het kader in (om geautomatiseerde berichten te voorkomen)

This form is generated by FormHandler

Deze site is opgezet en beheerd door de KSI Stichting. Het doel is het voeren van een discussie over thema's die centraal staan in de Routledge Sustainability Transitions boekenserie. Discussies worden gestart met blogs van redacteuren en auteurs. Webeditor is Johan Schot. Gastbloggers zijn welkom. Neem hiervoor contact op met ons. lees verder>
webshop >

Transitions to Sustainable Development

door John Grin, Jan Rotmans, Johan Schot, in collaboration with Frank Geels and Derk Loorbach

This recent study, published by Routledge, presents and combines three perspectives on transitions to a sustainable society: complexity theory, inn

ga naar boekenpagina >