31.05.2013, Ivo Schot

Geld Regeert (deel 2)

Bij de laatste klimaattop in Kopenhagen konden alle landen het maar over een ding eens worden. De aarde mocht niet meer opwarmen dan 2 graden celcius. Wetenschappers hebben uitgerekend dat we maximaal 565 gigaton aan CO2 kunnen uitstoten om een kans te hebben dat we deze 2 graden opwarming van de aarde niet overschrijden. Als we doorgaan op hetzelfde tempo hebben we deze overschrijding over vijftien jaar al gehaald. Het meest alarmerend idee is dat de olie-industrie gezamenlijk nog 2795 gigaton in hun reserves hebben. Dit is vijf keer zoveel dan de norm die zelfs de meest conservatieve landen hanteren. Wie gaat deze oliemaatschappijen tegenhouden om dit niet allemaal te verbranden? De vijf grootste oliemaatschappijen verdienen jaarlijks samen 132 miljard dollar, dat is 395 miljoen dollar per dag. Ze ontvangen 6.6 miljoen dollar per dag aan belastingvoordelen van de Amerikaanse regering. Ze besteedde 440.00 dollar per dag aan politieke partijen. Hun enige motivatie is om de huidige status quo in stand te houden. Dankzij hun financiële macht kunnen deze bedrijven veel meer maken dan wie ook. Hun politieke invloed is enorm en verlamt belangrijke machthebbers om echt grote stappen te zetten. Daarnaast tonen de oliemaatschappijen nog weinig animo om mee te werken aan de oplossing. Zo investeren ze gemiddeld 100 miljoen dollar per dag aan het zoeken van nieuwe boorlocaties. Een aantal jaar geleden heeft BP schijnbaar een goede stap in de juiste richting gezet. Ze hadden aangekondigd dat de letters van hun naam niet langer zouden staan voor: British Petroleum, maar voor Beyond Petroleum. Daarbij hebben ze een hele divisie op het gebied van duurzame energie opgericht. Na een aantal jaren zonnepanelen op tankstation te hebben geïnstalleerd, is de divisie in stilte verkocht. Precies om deze reden moeten we hier wat aan gaan doen. We moeten niet langer accepteren dat onze toekomst in de handen ligt van een kleine groep mensen die zichzelf alleen maar wil verrijken. We moeten deze mensen verantwoordelijk stellen voor de vervuiling van onze planeet. Het zijn ook de enige bedrijven ter wereld die niet hoeven te betalen voor hun afval. Ze pompen het op grote schaal de atmosfeer in. Een deel van de rekening betalen wij nu in de vorm van onze energierekening. Het grootste gedeelte, dat zij over onze rug verdienen, gaan wij de komende 50 jaar terug betalen. We staan aan de zijlijn toe te kijken en we laten ons dit gewoon overkomen. Simpelweg omdat we geloven dat we er toch niks aan kunnen veranderen. Wat moeten wij nou beginnen tegen zulke rijke grootmachten? Geld regeert en de olie industrie heeft geld als water.

write a reaction >
name
e-mail
reaction
* all fields are required
Please insert below the digits and letters from the image on the right (to prevent automatic messaging)

This form is generated by FormHandler

This site is founded and managed by the KSI foundation in the Netherlands. It aims at a continuing discussion on topics addressed in the Routledge Sustainability Transitions book series. Discussions begin with blogs by editors & authors. Webeditor is Johan Schot. Guest bloggers are welcome. Contact us! read more>
webshop >

Transitions to Sustainable Development

by John Grin, Jan Rotmans, Johan Schot, in collaboration with Frank Geels and Derk Loorbach

This recent study, published by Routledge, presents and combines three perspectives on transitions to a sustainable society: complexity theory, inn

go to book page >