11.11.2012, Ivo Schot

De schijn van duurzaamheid

De toon is optimistisch. We voeren verandering door. We laten ons niet door onze verschillen belemmeren, we slaan bruggen. Slimme taal van partijen die van oudsher niet zoveel met elkaar te maken hebben. Het nieuwe regeerakkoord probeert ons zo snel mogelijk uit de crisis te halen. Want dit is natuurlijk het grote vraagstuk van de maatschappij. Laten we eerlijk zijn uiteindelijk draait het allemaal om geld. Het lijkt erop dat beide partijen elkaar in het midden hebben ontmoet. De PVDA kan zijn achterban blij maken met nivellering. De VVD gaat het waarschijnlijk lukken om een groot aantal bezuinigen door te voeren. Toch hebben een aantal idealen moeten sneuvelen voor het behalen van dit regeerakkoord. Het is misschien enigszins begrijpelijk. Zonder compromissen hadden we waarschijnlijk niet zo snel een nieuwe regering. Zoals beiden mannen zeggen ben ik het eens met de stelling: We moeten maar eens een regering hebben die de volle vier jaar volmaakt. 

Er is hoop

Op het eerste gezicht lijkt het regeerakkoord positief op het gebied van duurzaamheid. Het heeft nu zelfs zijn eigen hoofdstuk gekregen. Waar de laatste regering koos voor een aandeel duurzame energie van 14% in 2020, kiest het huidig kabinet voor 16%. Het aanschaffen van zonnepanelen voor particulieren wordt belastingtechnisch voordeliger gemaakt. En door middel van Green Deals krijgt energiebesparing in de woningbouw prioriteit. Daarnaast komt windenergie, elektrisch vervoer en biomassa ook nog voorbij in het akkoord. Zelfs de term: circulaire economie komt om de hoek kijken. Op dit tempo zijn we in 2050 echt CO2 neutraal. Tenminste als de internationale gemeenschap een beetje meewerkt.

Gebrek aan daadkracht

Je voelt de bui al hangen. Veel uitgebreider dan ik er nu over praat doet het regeerakkoord ook niet. Nou wil ik niet meteen azijnpissen, want het is positief dat er een eigen hoofdstuk aan duurzaamheid gewijd wordt. Het mist alleen daadkracht. Vaak wordt er gekozen voor termen als: ‘ wij streven’ ‘verkent' en ‘ondersteund waar mogelijk’. Dit terwijl er in andere hoofdstukken harde taal wordt gebruikt. Nergens lees ik: het kabinet streeft naar inkomensafhankelijke zorg. Nee, er staat duidelijk: de zorgtoeslag verdwijnt. Zo makkelijk kan het blijkbaar ook gaan. Er staat weinig tekst in waar ze echt aan gehouden kunnen worden. Zo wordt in het akkoord het versterken van de internationale concurrentiepositie van Nederland veel onderstreept. Logisch want dat gaat over geld. Toch stelt Nederland zich afhankelijk op van de internationale gemeenschap. Waarom worden wij gewoon niet het eerste land dat in 2050 CO2 neutraal is? Als alle fossiele brandstoffen echt op zijn, komt iedereen bij ons kijken hoe we dat geflikt hebben. 

Geld, geld en nog is geld

Door mooie woorden heeft dit akkoord de schijn van duurzaamheid. Het is een stap vooruit ten opzichte van de plannen van Rutte I, maar bijna alle duurzame doorbraken uit het Lente-Akkoord zijn geschrapt. Dit feit is verstopt in een klein zinnetje in bijlage A; punt 14. Terugdraaien intensivering duurzaamheid. Ik moet toegeven dat de tijd het nog moet leren. Veel gaat blijken bij de uitvoering. Zelf vrees ik dat de duurzaamheid van dit kabinet langzaam verwaterd. De prioriteiten lijken op dit moment ergens anders te liggen. In mijn ogen is er voornamelijk ingezet op zaken die op korte termijn belangrijk zijn. Beide partijen hebben ingeleverd om tenminste iets op papier te krijgen. Geld speelt hier, jammer genoeg, uiteindelijk de belangrijkste rol. Wij willen zeker weten dat onze koopkracht morgen niet achteruit gaat. Hoe die koopkracht, of laat staan ons geluk, er over dertig jaar uitziet kan iedereen aan zijn reet roesten. Daarom hoor je in de media ook niks over het hoofdstuk duurzaamheid. Nee, het enige gespreksonderwerp zijn de berekeningen van het kabinet, en wat dat direct betekent voor je portemonnee. Misschien kan de heer Samson, met zijn verleden bij Greenpeace, nog even op zijn hoofd krabben en zich afvragen: heb ik wel op de juiste idealen ingezet?

 

write a reaction >
name
e-mail
reaction
* all fields are required
Please insert below the digits and letters from the image on the right (to prevent automatic messaging)

This form is generated by FormHandler

This site is founded and managed by the KSI foundation in the Netherlands. It aims at a continuing discussion on topics addressed in the Routledge Sustainability Transitions book series. Discussions begin with blogs by editors & authors. Webeditor is Johan Schot. Guest bloggers are welcome. Contact us! read more>
webshop >

Transitions to Sustainable Development

by John Grin, Jan Rotmans, Johan Schot, in collaboration with Frank Geels and Derk Loorbach

This recent study, published by Routledge, presents and combines three perspectives on transitions to a sustainable society: complexity theory, inn

go to book page >