07.09.2010, Hans Horsten, webeditor

Conferentie over duurzame mobiliteit in Zuid-Holland

Wat is er allemaal nodig om in Zuid-Holland duurzame mobiliteit tot stand te brengen die slimmer, schoner en zuiniger is? Wat vraag dit van de provincie en van het ruimtelijk beleid? Welke rol kunnen andere partners dan de overheid hierbij spelen? Deze en nog meer vragen staan centraal op de conferentie Onderweg naar Morgen, Perspectief op Duurzame mobiliteit in Zuid-Holland die de Provinciale Adviescommissie Leefomgevingskwaliteit (PAL) op 14 oktober houdt in het provinciehuis in Den Haag. Zuid-Holland is een van zwaarst belaste provincies waar het congestie, files, uitstoot van schadelijke stoffen, verkeersveiligheid, ruimtebeslag en geluidsoverlast betreft. Op de conferentie buigen overheden, wetenschappers, politici en andere betrokken partijen zich over duurzame oplossingen om de groeiende verkeersdruk en de verwachte toename van vervoer en transport het hoofd te kunnen bieden. Een van de sprekers is prof. Wim Hafkamp, de director van NICIS. Hij schetst een wenkend toekomstperspectief: duurzame mobiliteit in 2050. Voor meer info over de conferentie en aanmeldingen zie: www.zuid-holland.nl/pal     

 

 

write a reaction >
name
e-mail
reaction
* all fields are required
Please insert below the digits and letters from the image on the right (to prevent automatic messaging)

This form is generated by FormHandler

This site is founded and managed by the KSI foundation in the Netherlands. It aims at a continuing discussion on topics addressed in the Routledge Sustainability Transitions book series. Discussions begin with blogs by editors & authors. Webeditor is Johan Schot. Guest bloggers are welcome. Contact us! read more>
webshop >

Transitions to Sustainable Development

by John Grin, Jan Rotmans, Johan Schot, in collaboration with Frank Geels and Derk Loorbach

This recent study, published by Routledge, presents and combines three perspectives on transitions to a sustainable society: complexity theory, inn

go to book page >