04.06.2010, Hans Horsten, webeditor

Transitiewetenschap krijgt steeds meer voet aan de grond in samenleving

Twee druk bezochte conferentiedagen aan boord van de ss Rotterdam hebben laten zien dat het gedachtengoed van KSI, het Kennisnetwerk voor Systeem Innovaties en transities springlevend is. Ex-minister Jacqueline Cramer en Herman Wijffels lieten er in hun inleidingen geen misverstand over bestaan dat de omslag naar een duurzame samenleving en een groene economie nog de nodige stappen en transities vraagt, maar dat er geen terugkeer op deze weg meer mogelijk is. Ondanks het feit dat dit thema tijdens de afgelopen campagne voor de tweede kamerverkiezingen werd ondergesneeuwd door discussies over bezuinigingen. 

Het grote aantal bezoekers (tweehonderd op zowel de wetenschapsdag donderdag 3 juni als de praktijkdag vrijdag) toonde aan dat de transitiewetenschap steeds meer tot een internationale beweging uitgroeit, en binnen tal van maatschappelijke domeinen voet aan de grond krijgt. KSI presenteerde op zijn eindconferentie de resultaten van een zesjarig onderzoeksprogramma waaraan bijna honderd wetenschappers van tien Nederlandse universiteiten en kennisinstellingen hebben deelgenomen. Dit leidde tot tientallen projecten waarin transities in de praktijk werden gebracht en nieuwe theoretische inzichten werden opgedaan. De theoretische erfenis van KSI is onder meer terug te vinden in de boekenserie Sustainability Transitions (een co-productie met uitgeverij Routledge). Het eerste deel daarvan kwam recent uit.

Op de laatste conferentie van KSI werden twee boeken gepresenteerd. In Verbreden, verdiepen, opschalen, KSI tussen wetenschap en praktijk belicht Diederik van der Hoeven zes jaar historie van KSI. In de Transitieagenda voor Nederland doet Jan Rotmans, een van de directeuren van KSI uit de doeken wat er in Nederland nodig is om over de hele linie te komen tot een duurzame samenleving. Beide boeken zijn gratis te bestellen via drift@fsw.eur.nl Een noviteit is het gezamenlijk project van KSI en Ivo Schot en Bas Trippe, twee studenten van de rockacademie in Tilburg. In de door hen gecomponeerde CD ‘Transition' staan zij samen met de wetenschappers van KSI op de bres voor meer duurzaamheid. Rock meets science!      

download hier PDF KSI Boek

download hier PDF Transitieagenda KSI

 

write a reaction >
name
e-mail
reaction
* all fields are required
Please insert below the digits and letters from the image on the right (to prevent automatic messaging)

This form is generated by FormHandler

This site is founded and managed by the KSI foundation in the Netherlands. It aims at a continuing discussion on topics addressed in the Routledge Sustainability Transitions book series. Discussions begin with blogs by editors & authors. Webeditor is Johan Schot. Guest bloggers are welcome. Contact us! read more>
webshop >

Transitions to Sustainable Development

by John Grin, Jan Rotmans, Johan Schot, in collaboration with Frank Geels and Derk Loorbach

This recent study, published by Routledge, presents and combines three perspectives on transitions to a sustainable society: complexity theory, inn

go to book page >