06.07.2010, Jacqueline Broerse

' Kun je gewenste transities uitlokken of versnellen?'

' Van transities uit het verleden leren we dat ze onvoorspelbaaar en niet geheel planbaar zijn. Er zitten aspecten van toevalligheid in. Wel kun je proberen bij te sturen en te versnellen door goed naar diverse aspecten van transities te kijken op verschillende niveaus. Op zogenaamd ‘landschapsniveau' kun je nagaan bij welke grotere trends en ontwikkelingen je kunt aansluiten. Op het niveau van ‘niche experimenten' (innovatieve praktijken) kun je proberen ervaringen uit te wisselen met vergelijkbare initiatieven en samen te werken. Tevens is het belangrijk om te kijken hoe je aan kunt haken bij het zogenaamde ‘regime', de dominante praktijk. Voor transitiemanagement is de uitdaging om dat allemaal heel strategisch aan te pakken.

Bij veel innovaties zie je dat de focus teveel op het project ligt, zodat de verankering in het systeem buiten beeld blijft. Systeeminnovatie is nu juist die blik naar buiten richten; via leercycli tot verandering en verbetering komen.' Vervolgens kunnen we weer leren van die ervaringen. Wat werkt wel, wat werkt niet? Hoe kun je gewenste transities uitlokken, richting geven of versnellen?

 

 

write a reaction >
name
e-mail
reaction
* all fields are required
Please insert below the digits and letters from the image on the right (to prevent automatic messaging)

This form is generated by FormHandler

This site is founded and managed by the KSI foundation in the Netherlands. It aims at a continuing discussion on topics addressed in the Routledge Sustainability Transitions book series. Discussions begin with blogs by editors & authors. Webeditor is Johan Schot. Guest bloggers are welcome. Contact us! read more>
webshop >

Transitions to Sustainable Development

by John Grin, Jan Rotmans, Johan Schot, in collaboration with Frank Geels and Derk Loorbach

This recent study, published by Routledge, presents and combines three perspectives on transitions to a sustainable society: complexity theory, inn

go to book page >