17.05.2010, John Grin

'Transitie management impliceert dat ook Strategisch Niche Management plaatsvindt'.

‘Wil een duurzame transitie kans van slagen hebben dan moet zij eerst in een bredere context worden bekeken, want talrijke dingen zijn constant in verandering. In de tweede plaats is het nodig te beseffen dat het tot stand brengen van een duurzame transitie een hoop werk kost: verschillen in macht moeten worden overwonnen, vertrouwen moet worden opgebouwd. Ten derde is een transitie pas mogelijk als er een verscheidenheid van actoren op diverse niveau's bij betrokken is. Daarom impliceert Transitie Management dat er tegelijkertijd Strategisch Niche Management plaats vindt. Voor beiden zijn strategische acties noodzakelijk.'   

 

 

write a reaction >
name
e-mail
reaction
* all fields are required
Please insert below the digits and letters from the image on the right (to prevent automatic messaging)

This form is generated by FormHandler

This site is founded and managed by the KSI foundation in the Netherlands. It aims at a continuing discussion on topics addressed in the Routledge Sustainability Transitions book series. Discussions begin with blogs by editors & authors. Webeditor is Johan Schot. Guest bloggers are welcome. Contact us! read more>
webshop >

Transitions to Sustainable Development

by John Grin, Jan Rotmans, Johan Schot, in collaboration with Frank Geels and Derk Loorbach

This recent study, published by Routledge, presents and combines three perspectives on transitions to a sustainable society: complexity theory, inn

go to book page >