05.05.2010, Johan Schot

'Technologie leidt tot nieuwe vormen van sociaal gedrag'

‘De huidige samenleving heeft een sterke technologische component. Langs deze weg worden tevens nieuwe vormen van sociaal gedrag geïntroduceerd. Zoals je bijvoorbeeld ziet gebeuren in wijken die bij wijze van experiment hun eigen energievoorziening beheren. Dat leidt er tevens toe dat bewoners gaan nadenken over allerlei manieren om energie te besparen. Bij de discussie over de elektrische auto komt die relatie tussen het technologische en sociale aspect ook terug. De wetenschappelijke focus richt zich op de beperkte actieradius van dat voertuig, maar veel interessanter is dat het vragen uitlokt over mobiliteitspatronen.'

 

 

write a reaction >
name
e-mail
reaction
* all fields are required
Please insert below the digits and letters from the image on the right (to prevent automatic messaging)

This form is generated by FormHandler

This site is founded and managed by the KSI foundation in the Netherlands. It aims at a continuing discussion on topics addressed in the Routledge Sustainability Transitions book series. Discussions begin with blogs by editors & authors. Webeditor is Johan Schot. Guest bloggers are welcome. Contact us! read more>
webshop >

Transitions to Sustainable Development

by John Grin, Jan Rotmans, Johan Schot, in collaboration with Frank Geels and Derk Loorbach

This recent study, published by Routledge, presents and combines three perspectives on transitions to a sustainable society: complexity theory, inn

go to book page >